Varför är det klokt att köpa guld?


1. Guld motstår inflation genom att behålla eller stärka sin köpkraft över tid

2. Guld har under tusentals år använts som pengar

3. Guld är en försäkring mot riskerna i det instabila finansiella systemet

4. Guld bevarar värde

5. Guld är den säkraste sparformen

6. Guld är metallen med de bästa metalliska egenskaperna

7. Guld minskar risken i en investeringsportfölj genom att ofta röra sig i motsatt riktning jämfört med      börsen

8. Guldets värde är inte beroende av förtroende, centralbanker eller politker.

9. Guld har en längre historik än någon annan tillgångs- eller pengaform

10. Efterfrågan ökar, särskilt från Asien, samtidigt som utbudet inte hänger med.

Inkludera bild som signifierar risken med andra sparformer

Om du är bekymrad över hälsan för det finansiella systemet är guld ett lämpligt sparmedel.

Med högre skuldsättning än någonsin är vårt nuvarande ekonomiska system dödsdömt. När det kraschar kommer det dra med investeringsformer som aktier och obligationer. Till och med vår valuta som vi känner den i form av kronor, euro och dollar riskerar bli värdelös.

Medan den svenska kronan har tappat ca 98 % av sin köpkraft på 100 år har guldets köpkraft stärkts under samma tidsperiod.

Guld har under tusentals år fungerat som pengar. Guld är egentligen inte någon en investering utan snarare den sparform som stabilt bevarar värde sekel efter sekel. Eftersom guld är den ultimata värdebevararen, säkrare än valuta, innebär det att guld inte är förenat med risk på det vis som andra investeringar är.

Kriterierna för att något skall kunna fungera som pengar brukar sammanfattas enligt följande:


Fungera som betalningsmedel:

Pengars primära funktion är att underlätta, sprida och effektivisera handel. Innan pengar uppfanns ägnade man sig åt primitiv byteshandel.


Enhetlig måttstock:


När ett samhälle tar steget från ett primitivt bondesamhälle med byteshandel till ett system med pengar ändras måttstocken för värde. Guld och silver har traditionellt varit den mest enhetliga måttstocken p.g.a. deras stabila värde och mätbarhet i vikt.


Värdebevarande:


Pengars värde måste vara förutsägbart så att pengarna kan läggas undan utan att tappa i värde. Guld är värdebevarande och kan sparas under en längre tidsperiod med intakt eller ökat värde. För papperspengar som kronor eller dollar äter inflation upp värdet tills den dag de destrueras genom upplösning eller hyperinflation.


Homogenitet:


Hur kan det komma sig att en papperslapp där det står 20 US Dollar skulle vara värd mer än en papperslapp där det står 20 kronor? Båda är ju papperslappar med siffran 20.

Det finns ingen anledning till att de skulle vara värda olika mycket. För guld och silver är värdet i stort sett detsamma oavsett präglat motiv. Det är istället vikten som är avgörande för värdet.

Varför köpa guldmynt?

Inkludera bild på guldmynt

Värdet av statens pappersvaluta urholkas dagligen genom inflation. Centralbanker printar pengar som aldrig förr och försöker göra sin valuta så värdelös som möjligt för att minska effekten av alla skulder.

Det minskande värdet på valutan gör att sparare får se värdet på sitt sparkapital urholkas. Vad händer om du idag lägger undan 10 000 kr i 20 år? I bästa fall kommer köpkraften för dina 10 000 kr minska. I värsta fall finns inte kronan kvar som valuta och då har pengarna inget värde alls.

Med fysiskt guld försäkrar du dig mot centralbankers pengaprintande och politikers inflationära politik. Du har ett sparande som behåller eller stärker sitt värde över tid och du är inte beroende av någon motpartsrisk i form av bank eller finansinstitut.

Försäkra dig mot valutakollapser och tillgångsbubblor genom att placera dina besparingar i guld!

Guldmynt

Databas med över 100 olika guldmynt.Sortera på land och läs om de olika myntens egenskaper såsom valör,renhet och vikt.

Läs mer

Varför köpa guld?

Varför ska man investera i guld?Läs mer om varför fysiskt guld kan vara en av de bästa sparformerna

Läs mer

Hur köper man guld?

Vilket är det bästa sättet att köpa guld? Läs mer om hur du bäst investerar i guld och guldmynt

Läs mer

Var köper man guld?

Vilken är den bästa leverantören av guld? Här lista vi några punkter att beakta när du ska välja

Läs mer