Det finns i stora drag två sätt att investera i guld:

- Fysiskt guld i form av guldtackor och guldmynt

- ”Pappersguld” i form av certifikat eller terminer

På denna sida analyserar vi för- och nackdelarna med respektive metod.

Det vanligaste sättet att köpa fysiskt investeringsguld i Sverige är via nätet. Många som köper fysiskt guld väljer att göra det via en betrodd leverantör som levererar guldet försäkrat till dig som köpare. Etablerade guldhandlare har normalt både guldmynt och guldtackor i lager. Leverans sker därför i regel inom 2-3 dagar efter det att beställning och betalning kommit guldhandlaren tillhanda.

För den som köper guld som försäkring mot inflation och finansiell instabilitet är fysiskt guld att föredra framför pappersguld. Genom att ta det fysiska guldet i besittning elimineras alla motpartsrisker. Många som köper guld av just dessa anledningar brukar leva efter devisen “om man inte kan ta på guldet så äger man inte guldet”.

Pappersguld


För den som inte gillar fysiskt guld finns det möjlighet att exponera sig mot guldpriset i form av pappersinstrument.

Det är dock ofta svårt att få grepp om huruvida dessa instrument är uppbackade av fysiskt guld. Ett exempel på ett pappersinstrument som följer prisrörelserna för pappersguld är GLD som är en börshandlad fond (engelska: Exchange Traded Fund). Denna guldfond sägs vara uppbackad av fysiskt guld, men många investerare har uttryckt skepticism till om så verkligen är fallet. Även om GLD skulle vara uppbackad av fysiskt guld är det omöjligt för vanliga investerare att begära leverans av det fysiska guldet.

En annan form av pappersguld är terminskontrakt. Ett terminskontrakt innebär att man köper en vara till ett bestämt pris med leverans vid en framtida fastslagen tidpunkt. Oftast sker dock kontantavstämning av terminskontrakten innebärandes att det inte sker någon fysisk leverans. Finansinstitut som nätmäklare tillåter vanligtvis inte ens att handlare begär fysisk leverans. I den mån man hittar en mäklare som tillåter leverans är det ändock förenat med extra kostnader, administration och väntetid.

image2

Det spekuleras mycket kring huruvida terminskontrakten verkligen har uppbackning av fysiskt guld till i närheten av den mängd pappersguld som finns utgivet i form av terminskontrakt. Det mesta pekar på att det finns mycket mera pappersguld utgivit, kanske så mycket som 100 gånger mera, än det finns fysiskt guld.

Att investera i pappersguld är riskabelt. När det uppstår brist av fysiskt guld på marknaden kan mycket väl priset på pappersguld och fysiskt guld gå i olika riktningar.

För den som köper guld med syfte att försäkra sig mot finansiell osäkerhet, inflation, bankkollapser, centralbankers pengaprintande och politikers klåfingrighet är fysiskt guld tveklöst det självklara valet.

Vilken typ av fysiskt guld är lämpligast att investera i?


För den mindre köparen rekommenderas guldmynt. Några av fördelarna med små enheter i form av guldmynt är att:

- Mynt är lämpligare i ett scenario där ädelmetall återkommer som betalnings-/bytesmedel

- Små guldmynt ofta antar en högre premie än stora guldtackor i tider av metallbrist

- Guldmynt går att avyttra eller konsumera med några i taget

- Spreaden är oftast lägre på guldmynt än guldtackor

- Guldmynt är gångbara världen över med god andrahandsmarknad

När du köper guldmynt av känd sort från en välrenommerad leverantör kan du vara säker på att få äkta guldmynt av bra kvalitet.

För den mindre köparen utgör tillgången på mindre guldmynt en god möjlighet att påbörja ett sparande i guld. Nackdelen med att köpa guldmynt i mindre storlekar är att prispremien ibland är något högre. Detta innebär att du får betala ett högre pris per gram guld än om du köpt ett större mynt eller en stor tacka. Å andra sidan följer denna högre prispremie i regel med guldmyntet den dag du säljer det. Mindre guldmynt kan också vara mer likvida och lättare att sälja vidare om guldpriset går upp. De kan också lämpa sig som nödmynt vid valutakollapser, eller om bank- och finanssystemet av någon anledning slutar fungera.

För den som har lite mer kapital att investera och som vill hålla fysiskt guld långsiktigt kan det lämpa sig att köpa större mynt. Guldmynt av storleken 1/4 – 1 troy ounce kan då vara lämpliga. Dessa kan oftast köpas till en låg prispremie då tillverkningskostnaden per gram guld är lägre. De vanligaste guldmynten på 1 troy ounce är Krugerand, Gold Maple, Gold Kangaroo och Gold Eagle.

Vissa menar att guldtackor lämpar sig bättre än guldmynt för den större köparen. Den som köper guldtackor på ett kilo eller därutöver kan förvisso få ned prispremien men för populära guldmynt är numera prispremien väldigt låg. De ovan nämnda fördelarna med guldmynt menar vi dock väger över till varför guldmynt bör förordas framför guldtackor.

Guldmynt

Databas med över 100 olika guldmynt.Sortera på land och läs om de olika myntens egenskaper såsom valör,renhet och vikt.

Läs mer

Varför köpa guld?

Varför ska man investera i guld?Läs mer om varför fysiskt guld kan vara en av de bästa sparformerna

Läs mer

Hur köper man guld?

Vilket är det bästa sättet att köpa guld? Läs mer om hur du bäst investerar i guld och guldmynt

Läs mer

Var köper man guld?

Vilken är den bästa leverantören av guld? Här lista vi några punkter att beakta när du ska välja

Läs mer